Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Kontakt

Adresa:
Kancelář AV ČR
Národní 3
110 00 Praha 1

ID datové schránky: fr6adt5

Fakturační adresa:
Akademie věd ČR        
Národní 3
110 00 Praha 1

IČO: 60165171
DIČ: není plátcem

Ředitel Kanceláře AV ČR
Ing. Leoš Horníček, Ph.D.
tel: 221 403 374
 
1. zástupkyně ředitele KAV ČR
Mgr. Martina Svobodová
tel: 221 403 358
e-mail: svobodovam@kav.cas.cz
 
2. zástupkyně ředitele KAV ČR
Helena Jirkalová
tel: 221 403 205
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. et Mgr. Zita Chmelíčková
tel: 221 403 466
 
Úřední hodiny
Pracovní doba v Kanceláři AV ČR je 7:45 - 16:15 hod.
Provozní doba budovy je pondělí až pátek od 6:00 do 20:00 hod.
V budově je stálá recepční služba, která v případě konání akcí v budově zajišťuje přístup v kteroukoli dobu včetně soboty a neděle.