Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Podatelna

Dokumenty adresované AV ČR, jejím orgánům nebo funkcionářům a Kanceláři AV ČR, jejím útvarům nebo zaměstnancům, přijímá podatelna Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.
 
Sídlo a doručovací adresa:
Kancelář AV ČR
Národní 3
110 00 Praha 1
 
Úřední hodiny podatelny:
Po  8:00-13:00 13:30-15:00
Út   8:00-13:00 13:30-15:00
St   8:00-13:00 13:30-15:00
Čt   8:00-13:00 13:30-15:00
Pá  8:00-13:00 13:30-15:00
 
Elektronická adresa podatelny: posta@kav.cas.cz
 
Identifikátor datové schránky: fr6adt5
 
Přehled datových formátů dokumentů přijímaných v digitální podobě:
Kancelář AV ČR přijímá dokumenty v digitální podobě výhradně v následujících formátech: pdf, pdf/a, xml, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc, xls, ppt, jpg/jpeg, png, tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp3.
Dokumenty v digitální podobě je také možné doručit na přenosných nosičích dat (CD, DVD, USB flash disk).
 
Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové nebo elektronické podobě:
Pokud je Kanceláři AV ČR doručen analogový dokument, který není čitelný nebo poškozený, je považován za nedoručený. Pokud lze zjistit kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí jej Kancelář AV ČR o této skutečnosti a vyžádá nápravu.
 
Pokud je u doručeného dokumentu v elektronické podobě zjištěn tzv. škodlivý kód, Kancelář AV ČR tyto dokumenty neukládá, ale ničí. V takovém případě se dokument považuje za nedoručený. Je-li možné zjistit elektronickou adresu odesílatele, Kancelář AV ČR neprodleně na tuto adresu odešle vyrozumění o zjištění tzv. škodlivého kódu, popř. zničení dokumentu.