Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Oddělení hodnocení a podpory vědy (OHPV)

  1. Zajišťuje periodické hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR a jejich vědeckých útvarů.
  2. Koordinuje činnosti vázané na národní systém hodnocení výzkumných organizací a zajišťuje předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
  3. Soustavně racionalizuje a rozvíjí nástroje pro periodické hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR a jejich vědeckých útvarů.
  4. Organizuje informační a instruktážní akce k tematice hodnocení VaVaI.
  5. Vede a aktualizuje databázi tuzemských i zahraničních expertů využívanou pro účely hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR.
  6. Podílí se na zpracování analýz o vědeckém a publikačním výkonu pracovišť AV ČR a jejich vědeckých útvarů.
  7. Spolupracuje s Knihovnou AV ČR, v. v. i., na vývoji a testování analytických nástrojů o vědeckém a publikačním výkonu pracovišť AV ČR a jejich vědeckých útvarů.