Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Oddělení podpory excelence (OPE)

  1. Zajišťuje svěřené agendy dotačního řízení postupem podle příslušných právních a interních předpisů a v těchto oblastech se podílí na vytváření pravidel a nástrojů pro jednotlivé dotační programy a financované aktivity a zajišťuje konzultační, metodické a informační činnosti pro pracoviště AV ČR.
  2. Vytváří, soustavně racionalizuje a rozvíjí nástroje pro administraci hodnocení svěřených dotačních programů a aktivit (vypracování oponentských posudků, průběžných a závěrečných zpráv) a zajišťuje organizační činnosti související s podporou svěřené dotační agendy.