Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Sekce kontroly

Činnost:

Útvar zajišťuje odbornou podporu předsedovi a vedení AV ČR, vytváří a zodpovídá za koncepci kontroly v AV ČR.

   
Kontakt: Adresa: Národní 3, 110 00 Praha 1
Telefon:  221 403 516
E-mail:  blecha@kav.cas.cz
   
Personální složení: Ing. Jan Blecha
ředitel