Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Administrativní odbor (AO)

Činnost: Útvar zajišťuje tajemnické, asistentské a administrativní práce pro předsedu AV ČR, místopředsedy AV ČR, předsedu VR AV ČR a další členy AR AV ČR a jejich pomocné orgány. Útvar vede personální a mzdovou agendu Kanceláře AV ČR a agendu odměn, jmenování a odměňování ředitelů pracovišť a dozorčích rad pracovišť AV ČR.
  Podrobný přehled činností
   
Oddělení: Sekretariát předsedy (SP)
  Sekretariát vědních oblastí (SVO)
  Sekretariát Vědecké rady (SVR)
  Personální a mzdové oddělení (PAM)
   
Kontakt: Adresa: Národní 3, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 221 403 564
E-mail: jirkalovah@kav.cas.cz
   
Personální složení: Helena Jirkalová
 2. zástupkyně ředitele KAV ČR, ředitelka odboru, vedoucí Personálního a mzdového oddělení
Jirkalova-AO.jpg
  Mgr. Ivana Střálková
zástupkyně ředitelky odboru, vedoucí Sekretariátu Vědecké rady AV ČR
 
  RNDr. Jana Cmarková, Ph.D.
tajemnice Vědecké rady AV ČR
 
  Jana Hájková
odborná referentka
 
  Bc. Martina Hlobilová
odborná referentka
 
  Bc. Eva Kabíčková
personalistka a mzdová účetní
 
  Ing. Alena Karafiátová
vedoucí Sekretariátu předsedy AV ČR
 
  Monika Kleinová
samostatná odborná referentka
 
 

JUDr. Katarína Mocková
tajemnice Majetkové komise, tajemnice člena Akademické rady AV ČR

 
  Irena Proroková
odborná referentka
 
  Mgr. Iva Raitermanová
tajemnice VO I.
 
  Drahuše Rottová, DiS.
tajemnice VO II.
 
  Ing. Alice Stará
vedoucí Sekretariátu vědních oblastí, tajemnice VO III.