Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Ekonomický odbor (EO)

   
Činnost: Útvar zajišťuje kompletní rozpočtovou, účetní a finanční agendu AV ČR.
  Podrobný přehled činností
   
Oddělení: Oddělení financování a rozpočtu (OFR)
  Oddělení účetnictví (OÚ)
  Oddělení dotačního řízení (ODŘ)
   
Kontakt: Adresa: Národní 3, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 221 403 318
E-mail: stepanovsky@kav.cas.cz
   
   
Personální složení:
Ing. Petr Štěpánovský
ředitel odboru
 
  Mgr. Zdeňka Angelov-Janev
vedoucí Oddělení dotačního řízení
 
 

Ing. Michaela Řezáčová
samostatná odborná referentka

 
  Natálie Fialová
samostatná odborná referentka
 
  Lea Klingerová
samostatná odborná referentka
 
  Ing. Lenka Kučerová
samostatná odborná referentka
 
  Irena Lášková
samostatná odborná referentka
 
  Alena Marejková
asistentka
 
  Ing. Iva Mikšů
tajemnice
 
  Bc. Lucie Šikýřová Novotná
vedoucí Oddělení financování a rozpočtu
 
  Mgr. Markéta Sázavská
samostatná odborná referentka
 
  Ing. Dana Pavelková
vedoucí Oddělení účetnictví
 
  Eva Bicanová
účetní
 
  Ing. Monika Tylečková
ekonom – rozpočtář