Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Ekonomický odbor (EO)

   
Činnost: Útvar zajišťuje kompletní rozpočtovou, účetní a finanční agendu AV ČR.
  Podrobný přehled činností
   
Oddělení: Oddělení financování a rozpočtu (OFR)
  Oddělení účetnictví (OÚ)
  Oddělení dotačního řízení (ODŘ)
   
Kontakt: Adresa: Národní 3, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 221 403 439
E-mail: grufikova@kav.cas.cz
Telefon:  +420 221 403 401 asistentka
 E-mail:  hlauskova@kav.cas.cz
Personální složení:
Ing. Zdeňka Grufíková
ředitelka odboru
Zdeňka Grufíková
 

Ing. Michaela Řezáčová

samostatná odborná referentka
zástupce ředitelky odboru

 
  Natálie Fialová
samostatná odborná referentka
 
  Jana Hlaušková, DiS.
asistentka
 
  Lea Klingerová
samostatná odborná referentka
 
  Ing. Lenka Kučerová
samostatná odborná referentka
 
  Irena Lášková
samostatná odborná referentka
 
  Alena Marejková
asistentka
 
  Ing. Iva Mikšů
tajemnice
 
  Bc. Lucie Novotná
vedoucí Oddělení financování a rozpočtu
 
  Mgr. Katarína Timková
vedoucí Oddělení dotačního řízení
 
  Marie Větrovská
vedoucí Oddělení účetnictví
 
  Miroslava Zadražilová
samostatná odborná referentka