Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Odbor mezinárodní spolupráce (OMS)

   
Činnost: Útvar realizuje koncepci mezinárodní spolupráce AV ČR, podporuje integraci AV ČR do Evropského výzkumného prostoru a do mezinárodních výzkumných aktivit, zajišťuje spolupráci AV ČR s mezinárodními výzkumnými organizacemi včetně závazků vyplývajících z meziakademických a mezivládních dohod o vědecké spolupráci se zahraničím.
  Podrobný přehled činností
   
Oddělení: Oddělení bilaterálních vztahů (OBV)
  Oddělení pro Evropský výzkumný prostor (OERA)
   
Kontakt: Adresa: Národní 3, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 221 403 421, +420 221 403 267
Fax: +420 221 403 476
E-mail: smilnicka@kav.cas.czbarchankova@kav.cas.cz
   
Personální složení: Mgr. Julie Smilnická
ředitelka odboru
 
Julie Smilnická
  RNDr. Zdeněk Kresl
samostatný odborný referent 
 
Zdeněk Kresl
  Bc. Pavla Barchánková
samostatná odborná referentka
 
  Mgr. Barbora Čapinská, Ph.D.
samostatná odborná referentka
 
  Mgr. Bc. Michala Drahovzalová
zástupkyně ředitelky odboru, vedoucí Oddělení bilaterálních vztahů
 
  Julie Řičářová, MA
samostatná odborná referentka
 
  PhDr. Klára Šámalová
samostatná odborná referentka
 
  Renáta Štursová
odborná referentka
 
  Mgr. et Mgr. Alena Klvaňová, Ph.D.
vedoucí Oddělení pro Evropský výzkumný prostor
Alena Klvaňová
  Mgr. Jana Whalen
samostatná odborná referentka
 
  Ing. Jana Zimová
samostatná odborná referentka
 
  Mgr. Filip Zrno, Ph.D.
samostatný odborný referent