Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Odbor podpory vědy (OPV)

Činnost: Útvar zajišťuje agendu dotačního řízení - podpory excelence a dalších nástrojů pro cílenou podporu pracovišť AV ČR. Dále agendu spojenou s hodnocením výsledků výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR, výkaznictvím a hodnocením vědeckého výkonu a agendu spolupráce AV ČR s univerzitními subjekty a vysokými školami.
  Podrobný přehled činností
   
Oddělení: Oddělení podpory excelence (OPE)
  Oddělení hodnocení a podpory vědy  (OHPV)
   
Kontakt: Adresa: Národní 3, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 221 403 407
E-mail: tiosavljevicova@kav.cas.cz
   
Personální složení: Mgr. Jarmila Tiosavljevičová
ředitelka odboru, vedoucí Oddělení hodnocení a podpory vědy
 
  Mgr. Jana Lišková
zástupkyně ředitelky odboru, vedoucí Oddělení podpory excelence
 
  Kateřina Křížová
samostatná odborná referentka
 
  Gabriela Moldrzyková
samostatná odborná referentka
 
  Mgr. Kateřina Nevolová, MBA
samostatná odborná referentka
 
  Daniela Petrůvová
samostatná odborná referentka
 
  Mgr. Lucie Staňová
samostatná odborná referentka
 
 

Ing. Zdena Tejkalová 
samostatná odborná referentka

 
  Mgr. Jana Teplá, Ph.D.
samostatná odborná referentka
 
  Ing. Mgr. Radka Zimčíková
samostatná odborná referentka
 
 

Mgr. Barbora Dohnalová
samostatná odborná referentka