Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Oddělení hodnocení a podpory vědy (OHPV)

Činnost: Útvar administrativně zajišťuje periodické hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť Akademie a jejich vědeckých útvarů, a zabezpečuje monitoring o vědeckém a publikačním výkonu pracovišť AV ČR.
  Podrobný přehled činností
   
Kontakt: Adresa: Národní 3, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 221 403 339
E-mail: tiosavljevicova@kav.cas.cz
   
Personální složení:
Mgr. Jarmila Tiosavljevičová
ředitelka odboru, vedoucí Oddělení hodnocení a podpory vědy
  Mgr. Kateřina Nevolová, MBA
specialistka pro hodnocení vědy a výzkumu
 
Mgr. Lucie Staňová
tajemnice Komise pro vědecké informace a otevřenou vědu AV ČR, specialistka pro hodnocení vědy a výzkumu