Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Oddělení podpory excelence (OPE)

Činnost: Útvar  komplexně zajišťuje agendu dotačního řízení, včetně hodnocení dotačních programů a dalších činností související s podporou dotační agendy.
  Podrobný přehled činností
   
Kontakt: Adresa: Národní 3, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 221 403 458
E-mail: liskova@kav.cas.cz
   
Personální složení: Mgr. Jana Lišková
vedoucí Oddělení podpory excelence, tajemnice Rady Strategie AV21
  Gabriela Moldrzyková
tajemnice Rady pro nákladné přístroje, tajemnice komise  prémie Lumina queaeruntur, agenda Fellowshipu J. E. Purkyně
  Kateřina Křížová
agenda Akademické prémie - Praemium Academiae, tajemnice Rady programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků, agenda Prémie Otto Wichterleho, agenda Fellowshipu Josefa Dobrovského
  Ing. Zdena Tejkalová
tajemnice Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR
  Mgr. Jana Teplá, Ph.D.
tajemnice Komise pro regionální spolupráci AV ČR, tajemnice Komise Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - postdoktorandů