Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Oddělení podpory orgánů AV ČR a pracovišť AV ČR (OPOP)

Činnost:  
  Podrobný přehled činností
   
Kontakt: Adresa: Národní 3, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 221 403 261
E-mail: wolfova@kav.cas.cz
   
Personální složení: Mgr. Zuzana Wolfová Krahulcová
vedoucí Oddělení podpory orgánů AV ČR a pracovišť AV ČR, právní agenda, agenda interních norem a předpisů AV ČR, agenda zřizovacích listin pracovišť Akademie a rejstříku veřejných výzkumných institucí, agenda právního posuzování mezinárodních smluv
Zuzana Wolfová Krahulcová
  Mgr. Hana Krešlová
tajemnice Akademické rady AV ČR
Hana Krešlová