Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Oddělení podpory orgánů AV ČR a pracovišť AV ČR (OPOP)

Činnost:  
  Podrobný přehled činností
   
Kontakt: Adresa: Národní 3, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 221 403 261
E-mail: svobodovam@kav.cas.cz
   
Personální složení:

 

 

 

Mgr. Martina Svobodová
ředitelka Správního odboru, vedoucí Oddělení podpory orgánů AV ČR a pracovišť AV ČR, právní agenda, agenda interních norem a předpisů AV ČR, agenda zřizovacích listin pracovišť Akademie a rejstříku veřejných výzkumných institucí, agenda právního posuzování mezinárodních smluv

 
 

Mgr. Jan Bauer
právník

 
  Mgr. Hana Krešlová
tajemnice Akademické rady AV ČR
Hana Krešlová
 

Mgr. Ing. Eliška Fučíková
právník