Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Oddělení podpory politiky VaVaI (OPP VaVaI)

Činnost:  
  Podrobný přehled činností
   
Kontakt: Adresa: Národní 3, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 221 403 589
E-mail: kuglerova@kav.cas.cz; smrz@kav.cas.cz
   
Personální složení: JUDr. Beatrix Kuglerová, LL.M.
vedoucí Oddělení podpory politiky VaVaI
  JUDr. Ivo Smrž, Ph.D.
vědecký tajemník pro oblast humanitních a společenských věd