Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Správní odbor (SPO)

Činnost:

 

Útvar zajišťuje agendu týkající se AV ČR jako celku, zajišťuje styk s orgány státní správy a činnost Akademického sněmu AV ČR, Akademické rady AV ČR a dalších orgánů AV ČR a poskytuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  Podrobný přehled činností
   
Oddělení: Právní a majetkové oddělení (PMO)
  Oddělení podpory orgánů AV ČR a pracovišť AV ČR (OPOP)
  Oddělení podpory politiky VaVaI (OPP VaVaI)
   
Kontakt: Adresa: Národní 3, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 221 403 358
E-mail: svobodovam@kav.cas.cz
   
Personální složení: Mgr. Martina Svobodová,
1. zástupkyně ředitele KAV ČR,  ředitelka odboru, vedoucí Právního a majetkového oddělení
Martina Svobodová
  Mgr. Zuzana Wolfová Krahulcová,
zástupkyně ředitelky odboru, vedoucí Oddělení podpory orgánů AV ČR a pracovišť AV ČR
Zuzana Wolfová Krahulcová
  Mgr. Hana Krešlová,
tajemnice Akademické rady AV ČR
Hana Krešlová
  Linda Kovaříková
odborná referentka
 
  JUDr. Beatrix Kuglerová, LL.M.
vedoucí Oddělení podpory politiky VaVAI
 
  JUDr. Ivo Smrž, Ph.D.,
vědecký tajemník
 
  Mgr. Dagmar Škabradová,
právnička