Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Útvar interního auditu

Činnost: Vykonává interní audit podle zákona o finanční kontrole a provádí další audity na základě vyžádání předsedy AV ČR. Přezkoumává funkčnost a účinnost vnitřního kontrolního systému AV ČR a hospodárnost, účelnost a efektivnost v nakládání se zdroji AV ČR.
Kontakt: Adresa: Národní 3, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 221 403 516
E-mail:  blecha@kav.cas.cz
 
                                      
 
Personální složení:   Ing. Jan Blecha,
interní auditor AV ČR
    Ing. Jaroslava Rákosníková,
asistentka interního auditora AV ČR